Dyżur przez całą dobę  tel tel. 89 67 77 100
Również w soboty, niedziele i święta  tel kom: 530 308 308

Formalności przed pogrzebem bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby to trudne doświadczenie, ale nawet w tak trudnych chwilach rodzina musi dopełnić niezbędnych formalności, które są konieczne przed pochówkiem. Niestety pod wpływem silnych emocji trudno jest skupić się nad gromadzeniem dokumentów. Z tego też przygotowaliśmy małą podpowiedź w formie tego tekstu.

Warto przy tym pamiętać, że profesjonalne zakłady pogrzebowe zawsze zapewniają wsparcie w załatwieniu niezbędnych kwestii formalnych. Na taką pomoc można liczyć ze strony domów pogrzebowych Sacrum w Olsztynie, Barczewie i Olsztynku, które w jak największym możliwym stopniu starają się wyręczyć rodziny we wszystkich niezbędnych formalnościach związanych ze zgonem i pogrzebem.

Najważniejsze kwestie formalne przed pogrzebem

kobieta ubrana na czarno

Do zorganizowania przewozu, pochówku oraz wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędna jest nam Karta statystyczna do karty zgonu, czyli potocznie określana karta zgonu. Wypisuje ją lekarz, który jako ostatni w okresie 30 dni przed zgonem zapewniał choremu pomoc medyczną. Jest to najczęściej lekarz rodzinny. Karta zgonu udostępniana jest w dwóch egzemplarzach: A – do celów statystycznych i B do zorganizowania przewozu zwłok do kostnicy i późniejszego pochówku. Jeśli osoba zmarła w domu, wzywany jest lekarz, który opiekował się zmarłym przed jego śmiercią. Lekarz, który stwierdzi zgon w domu, ma obowiązek wystawić taką kartę. W szpitalu kartę zgonu wypisuje lekarz, który w czasie hospitalizacji opiekował się pacjentem.

Posiadając kartę zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wydawany jest akt zgonu. Należy mieć przy sobie również kartę zgonu, a także dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej, zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury/renty. Zakład pogrzebowy może udzielić bliskiej rodzinie niezbędnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych formalności, a także zwrotu zasiłku z ZUS-u.