Dyżur przez całą dobę  tel tel. 89 67 77 100
Również w soboty, niedziele i święta  tel kom: 530 308 308

Na czym polega kremacja zwłok?

Pochówek to obrządek pogrzebowy, który w bardzo dużym stopniu związany jest z tradycją i kulturą danej społeczności. W naszym kraju większość pochówków odbywa się poprzez złożenia ciała zmarłego w trumnie do grobu wykopanego w ziemi na cmentarzu. Następnie bliscy zmarłego przygotowują pomnik, który ma upamiętniać pamięć po zmarłym człowieku. Kremacja zwłok to inna forma pogrzebania zmarłego, która jest w naszym kraju zdecydowanie rzadziej praktykowana, ale również dopuszczona przez prawo. Obecnie coraz więcej osób myśli o kremacji zwłok jako alternatywnej dla pochówku tradycyjnego formie wiecznego spoczynku.

W tym artykule chcielibyśmy opisać, na czym polega kremacja zwłok i dlaczego — z praktycznego punktu widzenia — w przyszłości ta forma grzebania zmarłych może stać stosowana na znacznie szerszą skalę niż dziś.

Jak przebiega kremacja zwłok?

urna, kwiaty

Aby cała procedura spopielenia zwłok przebiegła prawidłowo, podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego, należy dostarczyć niezbędne dokumenty do domu pogrzebowego odpowiedzialnego za proces kremacji. Wśród dokumentów znajduje się przede wszystkim odpis zgonu oraz pisemna zgoda zmarłego lub najbliższej mu osoby z rodziny na przeprowadzenie spopielenia szczątków.

Następnie jak przy tradycyjnym pochówku konieczne jest ubranie zmarłego. Często zmarły odziany jest wyłącznie w specjalny całun. Przy kremacji nie mamy do czynienia z typową trumną. Trumna do kremacji wykonana jest z materiałów ekologicznych (czyste drewno, tektura lub wiklina), bez żadnych farb, lakierów czy ozdób metalowych.

Oczywiście podczas kremacji również może odbyć się standardowa ceremonia pożegnania zmarłego. Zwykle pierwszy etap odbywa się jeszcze przed spopieleniem zwłok. Spopielenie odbywa się w specjalnym piecu, a cały proces trwa ok. 2-3 godziny. Następnie prochy przesypywane są do urny, a rodzina może udać się na drugą część ceremonii pogrzebowej, która odbywa się już na miejscu grobu lub kolumbarium.

Na początku artykułu zauważyliśmy, że w przyszłości kremacja zwłok może okazać się często praktykowaną formą pochówku. Może się tak stać z kilku powodów. Przede wszystkim istnieje prawdopodobieństwo, że zabraknie miejsca na wciąż rozrastających się cmentarze. Co więcej, za kremacją przemawia wiele istotnych względów praktycznych. Koszty kremacji i umieszczania prochów w urnie są niższe. Urny z prochami nie trzeba przewozić w specjalnych samochodach, a pochówek może odbywać się w kolumbarium lub w stosunkowo niewielkim grobie (w porównaniu do tradycyjnych).